direct naar inhoud van REGELS
Plan: Wervershoof - Veenakkers 37A
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPLGWRFVEENAKK37-ON01

REGELS

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het wijzigingsplan Wervershoof - Veenakkers 37A met identificatienummer NL.IMRO.0420.BPLGWRFVEENAKK37-ON01 van de gemeente Medemblik.

De begrippen, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld 4 juli 2013, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 2 Agrarisch

De regels van artikel 3, voor zover relevant voor dit wijzigingsplan, van het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld 4 juli 2013, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het

wijzigingsplan  Wervershoof - Veenakkers 37A

van de gemeente Medemblik .

Behorende bij het besluit van ...