direct naar inhoud van Artikel 12 Tuin
Plan: Dorpskernen II
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenII-VA01

Artikel 12 Tuin

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. tuinen, erven en verhardingen;
  • b. inritten ten behoeve van parkeren;
  • c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen uitsluitend kleine andere bouwwerken worden gebouwd, zoals erkers, balkons of luifels en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen, voorover deze zijn verbonden met het hoofdgebouw in de aangrenzende bestemming, waarbij moet worden voldaan aan de volgende regels:

  • a. de overschrijding mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
  • b. de afstand tot de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 m dan wel een kleinere afstand, welke niet minder mag bedragen dan de afstand van erkers, balkons of luifels tot de voorste perceelsgrens bij in de zelfde straat gelegen bebouwing;
  • c. de afstand tot het erf van buren mag niet minder bedragen dan 2 m.
  • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw;
  • e. de breedte van een erker mag niet meer bedragen dan 75% van de breedte van de voorgevel van het aangrenzende hoofdgebouw.
12.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m, met dien verstande dat vanaf 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 2 m;
  • b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 5 m.