direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer
Plan: Dorpskernen II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0420.BPDorpskernenII-ON01

Artikel 13 Verkeer

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (ontsluitings)wegen, straten en paden;
 • b. een museumspoorlijn ter plaatse van de aanduiding 'railverkeer';
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. parkeerterreinen ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

13.2 Bouwregels

13.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

13.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte van andere bouwwerken anders dan voor de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer bedragen dan 20 m.

13.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor de verkoop en opslag van lpg;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het stallen van materieel of opslaan van materiaal.